De danske Regler for flyvning med droner og fjernstyrede fly

De danske regler for flyvning med fjernstyrede fly, helikoptorer og droner er nogle af de mest restriktive i Europa. Det, kan man imidlertid sige, er med god grund. Det er både med hensyn til andre borgeres sikkerhed såvel som til deres privatlivsfølelse. Med droner, der udstyret med videokamera kan flyve ind over en hvilken som helst grund og tilrane sig adgang til private områder, er der naturligvis behov for regler for brugen af droner. Det er selvfølgelig vigtigt at du sætter dig ind i disse regler, som er udformet af Trafikstyrelsen, inden du tænder dronen og sender den i luften. Både for din egen og for dine medborgeres skyld.

I Danmark opereres der med to forskellige regelsæt; Ét, der regulerer hobby-droneflyvning uden for bymæssigt område – de er beskrevet her – og ét regelsæt, der regulerer professionel droneflyvning. Den professionelle flyvning kan både foregå inden for og uden for bymæssigt område

De danske lovbestemmelser for droneflyvning er beskrevet I Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område, som er formuleret af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen.

Afhængigt af, om du skal flyve professionelt indenfor bymæssigt område eller udenfor bymæssigt område, skal du have hhv. et dronebevis eller et dronetegn. Dronebeviset giver dig mulighed for professionel flyvning med flere muligheder for flyvning i bymæssige områder, tættere på lufthavne og tættere på mennesker. Dronetegnet er blot en formalitet, som du skal skal erhverve dig, således at du må sende din drone i luften på hobbyplan – uden for byen. Du må dog imidlertid gerneat udføre kommercielle flyvninger og tjene penge på dine optagelser med et dronetegn, såfremt du overholder reglerne.

Alle droneførere (uden dronebevis), som på hobbybasis betjener droner på over 250 gram skal have et dronetegn. Dronetegnet giver dig ret til flyvning med droner udenfor bymæssigt område. Det er gratis at tage dronetegn og tager ikke meget mere end 5 minutter. Du skal altid have tegnet på dig når du flyver, ligesom du altid skal have dit kørekort med dig når du sætter dig på førersædet i en bil.

I og med at droner giver dig mulighed for at filme og tage billeder, er det desuden vigtigt at sætte sig ind i Bekendtgørelsen af lov om tv-overvågning. I følge bekendtgørelsens paragraf 1, må “private […] ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

Læser du disse bekendtgørelser godt igennem og bruger din sunde fornuft, kan du roligt sætte dit fjernstyrede fly eller drone i luften, uden at din flyvning vil gøre skade eller genere andre. God fornøjelse!

Læs hele Trafikstyrelsens regelsæt for droneflyvning her